10 zasad przesadzania roślin doniczkowych

Znajomość dokładnej daty nie jest łatwa, ale istnieją pewne wskazówki, które mogą pomóc w podjęciu decyzji. Najważniejsze jest, aby wziąć pod uwagę wigor wzrostu roślin: zdrowe okazy, żyjące normalnie w żyznej glebie, wystarczy przesadzić tylko w jednym przypadku – gdy korzenie rośliny są gęsto zarośnięte podłożem lub przyklejają się do dolnej doniczki . Następnie należy rozważyć dalszy rozwój rośliny i wymienić większość gleby lub ją „posypać”. Rośliny domowe należy przesadzać, gdy korzenie są zarośnięte korzeniami, przebijają doniczkę lub gdy gleba traci żyzność. Przeszczepione rośliny doniczkowe będą rosły szybciej. Młodsze okazy należy przesadzać corocznie, starsze – co 2-3 lata. Przed przesadzeniem roślin doniczkowych sprawdź, czy wszystkie gatunki tego wymagają. Najlepiej przesadzać rośliny doniczkowe, zanim w pełni zakwitną. Powinno to nastąpić między lutym a majem. Najlepiej nie zmieniać podłoża, jeśli roślina w pełni kwitnie, w przeciwnym razie stres związany z przesadzaniem może niekorzystnie wpłynąć na rozwój kwitnienia i zawiązywanie owoców.

Jak przesadzać rośliny doniczkowe? Zasady i zalecenia do rozważenia przed przesadzeniem różnych roślin doniczkowych

Ogrodnicy amatorzy często zmagają się z tym ważnym procesem, nie wiedząc, kiedy przesadzać rośliny doniczkowe. Istnieje kilka zasad przesadzania roślin doniczkowych, w zależności od rodzaju rośliny, którą należy wymienić. Przesadzanie roślin doniczkowych nie jest bardzo trudnym procesem, ale należy podjąć pewne środki ostrożności, aby wszystko przebiegało sprawnie. Rośliny w nowym miejscu powinny być mocno podparte, traktowane z ostrożnością i chronione przed ewentualnymi uszkodzeniami. Przesadzanie to jeden z najłatwiejszych i najskuteczniejszych sposobów na utrzymanie zdrowych i żywych roślin doniczkowych. Nie wymaga użycia specjalnych środków chemicznych ani sprzętu laboratoryjnego, dzięki czemu jest opłacalną metodą pielęgnacji dla każdego. Mówiąc najprościej, przesadzanie polega na wyjęciu rośliny z pojemnika, wyrzuceniu starej ziemi doniczkowej i zastąpieniu jej świeżą. Istnieje stara zasada ogrodnictwa: „Roślina w doniczce nigdy nie będzie tak duża jak roślina w ziemi.” Jest to prawdą, ponieważ im lepszy stan gleby, tym większa roślina będzie rosła. Bardzo ważne jest przesadzanie roślin w razie potrzeby. W pewnym momencie korzenie zaczynają rosnąć wzdłuż powierzchni podłoża, co utrudnia dostęp wody i składników odżywczych do wierzchołków korzeni. Dodatkowo gleba ulega zagęszczeniu, uniemożliwiając jej oddychanie i pozbawiając rośliny tlenu. Transplantację należy wykonywać co najmniej raz na dwa lata – na wiosnę. Jeśli na bokach lub dnie doniczki są pęknięcia, jest to również sygnał, że należy przesadzić roślinę doniczkową. Wybierz nowy pojemnik (na przykład z tworzywa sztucznego), który nie pęka ani nie uszkadza ścian i nie pozwala na ucieczkę wody. Następnie należy umieścić warstwę drenażową pod podłożem i nałożyć na nią starą gazetę i wykonać wzór.

Zapobiegnie to rozpryskiwaniu się, gdy woda zostanie wlana do ziemi. Następnie musimy dokładnie wyczyścić podłoże ogrodnicze (możemy użyć płynnego środka grzybobójczego) i dodać na wierzch nową ziemię – jedną trzecią jej wysokości. Ważne jest przestrzeganie prostej zasady: „Im więcej korzeni, tym większa ilość substratu”. Na przykład: 4 litry – 2 litry gleby, 6 litrów – 2 litry gleby. Przesadzanie roślin doniczkowych wymaga zmiany miejsca ich zamieszkania. Ma to na celu zapewnienie im większego domu lub ponieważ stare doniczki zużywają się po kilku latach, rośliny mają trudności z utrzymaniem w nich wszystkich niezbędnych procesów. Przesadzanie, jeśli zostanie wykonane prawidłowo, nie wpłynie na zdrowie roślin. Przesadzanie roślin doniczkowych powinno rozpocząć się w styczniu-lutym, ponieważ w tym czasie nie ma mrozu, a szklarnia jest normalnie ogrzewana. Rośliny w tym momencie odpoczywają, więc możemy je przesadzić, zmniejszając ryzyko opadania i uszkodzenia liści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *