Gatunki chwastów w ogrodzie

Chwasty w ogrodzie mogą być jednoroczne i wieloletnie. Gatunki chwastów jednorocznych przechodzą cały cykl życiowy w ciągu jednego roku, a niektóre z nich nawet w ciągu miesiąca (np. rumianek pospolity). Gatunki chwastów wieloletnich żyją dłużej niż dwa lata i rozmnażają się co roku: rozprzestrzeniają się przez nasiona lub korzenie. Na temat chwastów można poczynić następujące uogólnienia: – Nasiona chwastów występują obficie w glebie, w której rośnie roślina; wiele gatunków roślin rozsiewa swoje nasiona nawet w odległości 50-60 metrów od rośliny macierzystej. – Nasiona roślin dwuliściennych przed wykiełkowaniem muszą przejść przez proces zwany stratyfikacją. Na przykład, jeśli zbierasz nasiona łopianu lub ostropestu plamistego i przechowujesz je, a po pewnym czasie zauważysz, że nasiona wykiełkowały. – Gatunki chwastów jednorocznych kiełkują w jednym miejscu i żyją tylko przez jeden rok. Dzieje się tak, ponieważ po wytworzeniu nasion giną (z wyjątkiem nasion). – Gatunki chwastów wieloletnich mogą rozsiewać stolony lub kłącza; są to długie pędy biegnące poziomo po lub pod ziemią, które w węzłach tworzą korzenie (np. mniszek lekarski). Przepływ składników odżywczych przez chwasty wieloletnie jest inny niż w przypadku innych roślin: Stolony i kłącza magazynują zapasy pokarmu na całej swojej długości; pędy każdego lata uwalniają całą swoją energię w nową wegetację, zimę przeżywają dzięki produkcji cukrów w procesie fotosyntezy; tylko byliny bulwiaste magazynują zapasy pokarmu w organach podziemnych (np. dziki czosnek, dalia). – Gatunki chwastów wieloletnich wytwarzają nasiona w celu rozmnażania.

Zwalczanie chwastów 

Aby uzyskać pełną kontrolę nad całym cyklem życiowym gatunków chwastów wieloletnich, należy rozpocząć zabiegi późną jesienią lub wczesną wiosną, zanim rozpocznie się nowy wzrost. W takim przypadku pozbędziemy się wszystkich systemów korzeniowych i kłączy. Jeśli zabieg przeprowadza się po rozpoczęciu wzrostu nowych pędów, konieczne jest dokładne zwalczanie: korzenie mogą nie zostać jeszcze dotknięte. Nie należy zapominać o roślinności w rabatach i donicach! Zanim pojawią się nowe pędy roślin, na glebę można rozsypać dobry nawóz, który bardzo skutecznie zabije młode rośliny, blokując ich źródło energii (fotosyntezę). Następujące zabiegi są skuteczne w zwalczaniu gatunków chwastów: – Spalanie: Rozkład materiału roślinnego uwalnia składniki odżywcze z powrotem do gleby. W ten sposób palenie i orka przyspieszają rozkład opadłych jesienią liści i łodyg, co powoduje uwalnianie azotu i innych składników odżywczych z powrotem do gleby. Metoda ta nie jest jednak odpowiednia dla gleb o pH wyższym niż 7 (gleby zasadowe), ponieważ może spowodować zbyt szybką mineralizację materii organicznej, aby pożyteczne mikroorganizmy mogły ją wykorzystać. W takich przypadkach można zamiast tego stosować nawozy organiczne. – Ściółkowanie: Liście drzew i krzewów nie spalają się dobrze, a po spaleniu stają się czarne z powodu dużej zawartości wody. Z czasem rozkładają się powoli, tworząc grubą warstwę, która tworzy przeszkodą dla wzrostu rocznych gatunków chwastów. – Przykrycie czarnym plastikiem: Aby zabić istniejące gatunki chwastów i zapobiec pojawieniu się nowych, gleba musi być utrzymywana w cieple (co najmniej 10-15 °C). Bardzo ważne jest, aby pod folią dobrze wietrzyć, aby nie gromadziła się wilgoć. Wadą tej metody jest to, że może być trudna do zastosowania na stromych zboczach lub na dużych powierzchniach ze względu na stosunkowo wysokie koszty. – Wielokrotna uprawa: Istniejące chwasty są zabijane przez przewracanie gleby, o ile nie została ona zbyt mocno ugnieciona. Glebę należy przewrócić tylko raz, ponieważ wielokrotna uprawa niszczy mikroorganizmy żyjące w górnej warstwie gleby, co zwiększa utratę wody przez parowanie i utrudnia rozkład gleby. – Koszenie: Wysokość noża tnącego decyduje o tym, które gatunki chwastów są zwalczane. Do zwalczania chwastów wieloletnich należy używać wysokiej kosiarki, ale należy pamiętać, że może ona uszkodzić rośliny na rabatach i w donicach. W przypadku chwastów jednorocznych należy stosować krótkie noże lub wyrywać je rękami w rękawiczkach.

Zwalczanie chwastów – co jeszcze warto wiedzieć?

Stosując metody chemiczne należy pamiętać, że gleba poddana działaniu herbicydów traci swoją żyzność na kilka lat po zabiegu, dlatego należy się dobrze zastanowić przed ich użyciem. Zabiegi herbicydowe powinny być przeprowadzane tylko w ściśle określonych warunkach: – Miejsca zajęte przez warzywa muszą być najpierw przykryte plastikową płachtą, aby zapobiec znoszeniu herbicydów i spływaniu ich na inne obszary; – Triclopyr jest jedyny herbicyd tolerowany przez warzywa; – herbicydy nieselektywne mogą być stosowane do zwalczania chwastów wieloletnich. Herbicydy selektywne są skuteczne w zwalczaniu gatunków chwastów jednorocznych. Triclopyr (Garlon) jest selektywnym herbicydem na bazie fosforanów organicznych, przeznaczonym do zwalczania roślinności na obszarach naturalnych, w leśnictwie i na terenach przemysłowych. Jest bardzo toksyczny dla ryb i pszczół, jeśli przed użyciem nie zostanie rozcieńczony wodą. Nie powinien być stosowany w pobliżu torów kolejowych lub dróg wodnych, ponieważ może gromadzić się w osadach, które następnie dostaną się do łańcucha pokarmowego za pośrednictwem małych zwierząt zjadanych przez większe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *